Vær en raus nabo

Du er kanskje ikke klar over det, men det er en stor sjanse for at det ligger en barnevernsinstitusjon nær deg.

Gilantunet på Hølonda er en institusjon for ungdom fra 12 til 18 år, med 10 plasser.   Foto: Bufetat region Midt-Norge

Meninger

Av Jonny Berg, regiondirektør, Marie Kulbrandstad, leder ved Gilantunet ungdomshjem, Johanne Wilmann, leder ved Kvammen akuttinstitusjon, alle i Bufetat region Midt-Norge