Brua er bare noen få år gammel, men vil ikke tåle 110-soner

- Har fra første stund spekulert på hva denne brua var godt for

Nye Veier må rive denne brua på Hovin, bare fem år etter at den ble bygd. Trønderbladets lesere har reagert på dette. - Her må vi peke på rette ansvarlige, sier en av de mange som har kommentert saken.

Svebrua ble ferdig i 2015, men nå må den rives. Den passer ikke inn i Nye Veiers planer om å få ei veilinje tilpasset 110-sone.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Må rive denne ganske nylig bygde brua

Brua er bare noen år gammel, men vil ikke tåle 110-sone.


Svebrua over E6 på Hovin ble ferdig i 2015, og kan bli revet etter bare noen års bruk. Nye Veier får den ikke til å passe inn i planene for 110-sone. Nå har mange lesere sagt mening om saken. Her finner du noen av kommentarene som leserne har kommet med, på Trønderbladets facebookside: