Ny E6-plan fører til store negative endringer for Støren

Vi kan ikke godta at skole og barnehage skal ha sin virksomhet bak høye støyvoller og gjerder

E6-planen gi store ringvirkninger for skole og barnehage på Støren, mener innleggsforfatterne. Her ser vi Støren barneskole.   Foto: Simen Meisdal

Meninger

Av Midtre Gauldal Arbeiderparti v/ Trude S Heggdal og Gunn Randi Enodd