Kommentar

Den nye bydelen på Støren kan ha ei lys framtid

Valget står nå mellom å satse på Støren Sør eller å satse på at det går bedre uten.

Vei og infrastruktur opp til Støren Sør koster 114 millioner kroner. Her fra en befaring fra brakkeriggen nede veg fylkesveg 30. Fra venstre: Gunn Randi Enodd, Aina Midthjell Reppe, Trude Heggdal og Jorodd Asphjell.  Foto: John Lerli

Setter Trondheim bremsene på og freder areal for utbygging, kan hele Gauldalen få flere etableringer.

Meninger

Støren Sør blir den nye bydelen i Trøndelag, sies det. Så kan det også etter hvert bli plass til hele 1500 boliger, pluss mange bedrifter ettersom den nye bydelen også har 600 dekar næringsareal. Det er et storprosjekt Midtre Gauldal kommune er i gang med.