Kommentar: Derfor mener mange det haster å få fylt opp denne dalen i Melhus

Bekkedal med stort potensial

Reitdalen skal være velegnet til deponi, og endatil gir det ny dyrkajord til Melhus.

Torsdag 30. juli holdt SG Entreprenør og Ramlo Grustak befaring med politikere fra Høyre. Her ser de seg om på Øyåsbakkan og ned mot Reitdalen der det nye deponiet Udduvoll vest kan komme. Med gården Duvsten i bakgrunnen står Per Håvard Ramlo (f.v.), Høyres næringspolitiske talsperson Margunn Ebbesen, Erik Fenstad fra SG Entreprenør, varaordfører Stine Estenstad og stortingspolitiker Guro Angell Gimse. 

Meninger

Mange vil kanskje si at bekkedaler er det nok av i Norge, selv om en del av dem er blitt brukt som fyllinger. For det er en dårlig skjult hemmelighet at noen av avlange gropene i landskapet rundt omkring i landet har vært en løsning for folk som vil bli kvitt skrot og avfall opp gjennom tidene. Slikt er ikke lov lenger.