Sansehagene, et viktig tilbud til demente, under forvitring?

- Er ordføreren enig i at sansehagene utgjør et viktig tilbud ved helse- og omsorgssentrene? Jørn Ove Moen (Ap) stiller spørsmålet og ønsker svar på førstkommende kommunestyremøte i Melhus.

Daværende ordfører Gunnar Krogstad klippet den røde snor under den offisielle åpninga for sansehagen i 2018. T.v. enhetsleder Vigdis Byre og t.h fungerende avdelingsleder Camilla Røe. 

Meninger

Skrevet av Jørn Ove Moen, Arbeiderpartiet