Trondheimsregionen trenger deponi for å utvikle seg

Det er et stort behov for deponi av rene masser i Trondheimsregionen. Dette er av avgjørende betydning for samfunnsutviklingen i en region i vekst, og for næringslivet, mener ordførerne.

Ordførerne i Trondheimsregionen kjemper for å få realisert deponiet Udduvoll Vest som er planlagt i en bekkedal i Reitdalen i Melhus. De har sendt en uttalelse til Olje- og energidepartementet foran møtet torsdag denne uka. Bildet er tatt torsdag 30. juli. Da holdt SG Entreprenør og Ramlo Grustak befaring med politikerne Stine Estenstad, Margunn Ebbesen og Guro Angell Gimse. NVE hadde kommet med protest mot deponiplanene.   Foto: John Lerli

Udduvoll Vest skal tilbakeføres til landbruk når tiltaket er ferdig. Dette vil gi inntil 74 dekar nytt areal.

Meninger

Uttalelse fra ordførerne i Trondheimsregionen, angående Udduvoll Vest