Motorisert ferdsel i utmark er forbudt!

Jakt er positivt, men folk må sette seg inn i regelverket.

Motorisert ferdsel kan føre til store og varige skader i naturen. 

Meninger

Skrevet av Erik Ydse, Statens naturoppsyn (SNO)