Sauer i Støren sentrum - nå må gjerdet på plass

Det er veldig skuffende at verken kommunen eller de næringsdrivende i  Støren sentrum er interessert i å være med på å finansiere et sperregjerde.

Disse sauene gikk blant annet inn i den mørke undergangen i Støren sentrum forrige fredag.  Foto: privat

Meninger

Av Soknedal beitelag, Olav Edvin Heggvold, leder