I bomsaksa: De må betale det 20-dobbelte i bom

Bom på den lokale veien er som regel uønsket, og ofte svært urettferdig.

Statens vegvesen har bygd den drøyt seks kilometer lange E6-strekninga som går forbi Soknedal sentrum. Onsdag 8. juli kunne bilistene ta i bruk den nye strekninga og deriblant tunnelen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Hva gjør vi når bommene kommer, nesten som bestilt, for slik bygger vi veier i Norge. Det er ikke til å komme unna. Uten bom blir det sjelden vei. Så hva gjør vi når bommene kommer på kartet, i et helt nytt veisystem og det virkelig begynner å tegne seg et bilde av hvordan livet blir med ny motorvei gjennom bygda.