Bomsaksa på Fossum

Hva kan Midtre Gauldal kommune bidra med overfor de som blir fanget i bomsaksa på Fossum når bommen settes opp? Kan kommunen legge inn krav om at det ikke skal være bom som en del av ny behandling av reguleringsplanen for Ulsberg – Vindalsliene?  Disse og flere spørsmål er nylig reist på nytt fra Skogen grendelag.

Soknedal har fått ny E6, og bomstasjonen kommer opp ved Fossum sør for Soknedal sentrum. I kronikken skriver Sivert Moen at de som bor sør for Fossum langs E6 må betale 40 kroner for en kilometer ny veg fram til bomstasjonen. Snittet på strekningen Ulsberg – Melhus er 2 kroner/km. - Selv det er nok, mener Moen. Hjemturen koster det samme. Da har denne kilometeren kostet til sammen 80 kroner, skriver Sivert Moen i kronikken.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Kronikk skrevet av Sivert Moen, ordfører, Midtre Gauldal