Vassfjell skipark og deres utvidelser:

Vassfjell skipark, lar det seg balansere med naturens tåleevne?

Det er snart gått 40 år siden anlegget åpnet, og at større endringer har blitt gjort. Tiden er inne, eller kanskje på overtid for å renovere.

Ulvtjønna er snart den eneste vannet med bekkesystemet som produserer ørret til Nidelva, som på 1950-tallet var kjent som en av Norges beste ørretelver, skriver Astrid Grenstad i innlegget. Bildet er fra NVEs konsekvensutredning, som blant annet vurderer konsekvensene for det biologisk mangfoldet ved oppdemming og uttak av vann fra Ulvtjønna på Vassfjellet i Melhus kommune. Vassfjellet Vinterpark ønsker å etablere vannuttak i Ulvtjønna for produksjon av snø i forbindelse med skianlegget.  

Meninger

Av Astrid Grendstad