Vegsperringer stopper fiskens frie vandring

Bekker og elver er lagt i rør, senket, rettet ut og snauet for kantvegetasjon. Resultatet er dårlige levekår for sjøørreten i svært mange vassdrag. I Gaula finner vi lyspunkt.

Beste praksis! Et sjeldent syn i Norge. Ny «halvkulvert» med bevart bekkebunn og bekkebredde. Laks, sjøørret og ål har siden ca 2012 kunne svømme fritt opp og ned i Loa, et viktig sidevassdrag til Gaula. Fylkesvei 6578 Lebergsveien, Melhus kommune. Foto: Morten André Bergan (NINA) 

Meninger

Kronikk skrevet av Stian Stensland, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)