Er det respekt for laksen som liv å bruke den som «leketøy»?

Praksisen med å sette ut igjen fisk man har kroket og kjørt til den er utmattet, markedsføres som et tiltak for å verne laksestammen, mener laksefisker Kjell Håvard Grønbeck.

- Undertegnede har ikke truffet én laksefisker i Gaula som synes det er for lite å kunne ta fire laks, svært mange av dem er godt fornøyd om de får seg en røykelaks i løpet av sesongen, skriver innleggsforfatteren. Her er en annen laksefisker i aksjon ved Gaula for noen år siden.  Foto: Øystein Windstad

Meninger

Av Kjell Håvard Grønbeck, Gaula-fisker