For oss pårørende føles det som vår mor er i fengsel

Myndighetene har åpnet for at sykehjem kan åpne helt opp. Hvorfor åpner ikke sykehjemmet Buen helt sine dører for pasienter og pårørende?

Vår mor var vant med besøk av barn, barnebarn og oldebarn. Hun var vant med å bli tatt med på turer og bursdager med mer. Dette ble det nå slutt på, skriver datteren i innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Leserinnlegg skrevet av datter