Det er tvingende nødvendig at Midtre Gauldal kutter kostnadene

Kommunen foretar selvsagt ikke denne omstillingen uten grunn. Midtre Gauldal har i lang tid slitt med økonomien, og nå er det verre enn noensinne.

Soknedal bo- og dagsenter vil trolig miste døgnbemanningen. Det får konsekvenser for beboerne. 

Meninger

I en god stund har det vært mye uro om økonomien og omstillingen i Midtre Gauldal kommune. Det sliter på både brukere, beboere, pårørende og ansatte.