Fremtidens politi må møte fremtidens utfordringer

Den gamle strukturen med mange små lensmannskontor var ikke framtidsrettet

- Jeg har selv arbeidet som lensmannsbetjent i 10 år og har opplevd hvor sårbart det kan være, forteller stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) i dette innlegget.

Det er ikke til å stikke under en stol at dette ble en krevende reform. Likevel kan vi være stolte av at vi har fått på plass 2800 nye årsverk og av disse er 1600 politifolk. Det er ingen annen offentlig etat som har hatt større vekst i antall ansatte, mener Guro Angell Gimse.  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Meninger

Av Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant (H) og tidligere politikvinne