Ja til «Utvidet Mobbeknapp»

Ikke alle syns det er like enkelt å snakke om slike alvorlige hendelser

En mobbeknapp vil føre til at flere har mulighet til å si fra.

Det er viktig å ha flere arenaer og da en digital arena, hvor de unge kan melde fra på, mener Oddrunn Berntsen. Her ser vi barn på Gimse skole.  Foto: Truls Lereggen

Meninger

Oddrunn Berntsen, Melhuslista