Singsås bo- og dagsenter må bestå!

Minner om det partiene lovet om bo- og dagsentrene før kommunevalget i fjor høst!

Beboerne har fått med seg usikkerheten rundt den framtidige driften av bo- og dagsenteret. Dette har gjort dem utrygge og redde, skriver Gjertrud og Arnt Heksem i innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Gjertrud og Arnt Heksem