Tunge tider i Midtre Gauldal

Hvordan kan det ha seg at så mye har endret seg i løpet av kort tid?

Det går ikke an å velge en arbeidsform der det blir stadig flere sjefer som skal administrere et relativt lite antall medarbeidere uten at sjefen selv deltar i faglig arbeid. Vi har rett og slett ikke råd til en slik struktur, skriver Harald Rognes i dette innlegget. 

Det går heller ikke an å velge en arbeidsform der det blir stadig flere sjefer som skal administrere et relativt lite antall medarbeidere uten at sjefen selv deltar i faglig arbeid.

Meninger

Skrevet av Harald Rognes, fortsatt politisk interessert og Bygdeliste-tilhenger