Lovbrudd mot hekkende måker

Det er særlig fiskemåke og krykkje som er utsatt for ulovlige handlinger i hekketida. Begge artene er rødlistet – fiskemåke som nær truet og krykkje som sterkt truet.

Skal menneskene fortsette å ødelegge for hekkingen til måkene og samtidig ødelegge næringsgrunnlaget deres i havet, kan det gå mot enda mer dramatisk tilbakegang for måkeartene, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Lemanieh

Meninger

Av Jenny Rolness, Dyrenes Rett