Hvis man virkelig ønsker innspill fra innbyggerne, inviterer man ikke til nettmøte

- Vi aksepterer ikke et stille kupp, sier Budal sanitetsforening og Singsås sanitetsforening i et åpent brev til ordfører og kommunedirektør i Midtre Gauldal.

Dette kan ikke være gjennomtenkt, mener innleggsforfatterne om det digitale folkemøtet tirsdag kveld. Svein Olav Johnsen er kommunalsjef for helse og omsorg. Han og kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord er blant dem som stiller på møtet.   Foto: Kjerstin Digre Kosberg - Midtre Gauldal kommune

Meninger

Av Budal sanitetsforening og Singsås sanitetsforening