Ønsker et samfunn som har plass til alle 

Barns rett til kunnskap om sitt opphav, og syke og funksjonshemmedes likeverd. Dette er viktigere enn å benytte seg av teknologiens stadig nye muligheter, mener Hjalmar Hugdal i Melhus Kristelig Folkeparti.

I Danmark og Island har det offentlige tilbudet om tidlig ultralyd resultert i at det knapt fødes barn med Downs syndrom, da 9 av 10 velges bort. Kampen om tidlig ultralyd er altså en kamp om hva slags samfunn vi skal ha og om samfunnet virkelig har plass til alle, mener Hjalmar Hugdal.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Hjalmar Hugdal, Melhus KrF