Koronapandemien har minnet oss om én sak

Det er på tide at vi tar norsk selvforsyning og beredskap på større alvor.

Beredskap er et felles ansvar. Det er positivt at det er økende interesse for å dyrke grønnsaker i egen hage, i kasser, parseller og på balkonger. Flere av oss vil ha stor nytte av å vite hvordan vi setter poteter og dyrker gulrøtter, mener innleggsforfatterne. Her er førsteklassinger fra Soknedal skole på potetopptaking. Bildet er tatt i oktober 2017.   Foto: Oddny Opland

Meninger

Av Soknedal Bygdekvinnelag, Unni Raphaug og Singsås Bygdekvinnelag, Else Johanne Vinsnesbakk