Arbeiderpartiet på villmannskjøring med skuterimportørene i fjellet

At snøskuterimportørenes egen forening ivrer for skuterslipp er ikke overraskende. At Arbeiderpartiet slutter seg til dette lovforslaget er bekymringsfullt.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.  Foto: Gard Eirik Arneberg

Meninger

Arve Lønnum, sekretæren for snøskuterimportørenes egen forening, har i dette mediet fått plass til å dele ut negative personkarakteristikker og slå hardt ned på røster som er kritiske til mer skuterkjøring i norsk natur. Dette er dessverre ikke noe nytt fra Lønnums miljø.