Takk til Skjerdingstad

Så er det altså slutt på skogplanteproduksjonen på Skjerdingstad.

Skjerdingstad ble en bedrift som skogsfolk ble glade i og avhengige av, skriver innleggsforfatteren. På bildet fra juni 2018 ser vi Roald Eriksen (i midten), juletreprodusent i Trondheim. Til venstre Per Olav Grande, daglig leder i Skogplanter Midt-Norge, og til høyre produksjonsleder ved Skjerdingstad planteskole, Steinar Fjesme.  Foto: John Lerli

Meninger

Av Odd Erling Ree, Soknedal