Elendig vegstandard på Mølleråsen på Hovin:

Her trengs det virkelig ny asfalt!

Det har vært humper og store hull i vegen i lang tid,  men ekstra ille ble det etter at det ble lagt fiber, mener styret i velforeningen.

Nå må det gjøres tiltak for å utbedre vegen på Mølleråsen/Åsaringen, mener Frode Fugelås Krogstad (f.v.), Svein Hovin og Kai Grytdal, styret i Hovinåsen velforening.  Foto: privat

Meninger

Veghilsen fra styret i Hovinåsen Velforening  Kai Grytdal , Frode Fugelås Krogstad og Svein Hovin