Vi får ikke besøke pappa, og det er riktig

Selv om besøksforbudet er en stor ekstrabelastning både for pappa og oss i familien, så er det et nødvendig tiltak.

Ansvarlig redaktør i trønderbladet, Lars Østraat. 

Nå er ikke tiden til å stå fast på at jeg vet best eller at det ikke er så nøye med smittetiltakene.

Meninger

Vi lever i en tid og under tiltak som sterkt begrenser vår livsførsel. Bare tenk på at skolene er stengt, all idrettsaktivitet er stanset og alt av teater og konserter er avlyst. Butikkene sliter med få kunder og mange restauranter er stengt. Det er rett og slett en historisk tid, og ikke med positive fortegn.


Det er svært mange som er permitterte og frykter for økonomien sin. Det vil helt sikkert komme konkurser som en følge av koronatiltakene. Det er nok også mange som har det tungt psykisk, enten på grunn av isolasjon eller fordi frykten holder på å ta overhånd.


Oppretter «koronanummer» i Midtre Gauldal

For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne, har Midtre Gauldal kommune opprettet en kanal hvor man kan ta kontakt om lokale spørsmål knyttet til koronaviruset.

 

For min egen del så er jeg også inne i en annen unntakstilstand. Min far er alvorlig syk, og ble i forrige uke innlagt på sykehjem. Det er i seg selv en tung situasjon. Og det blir enda verre nå som det er sterke koronabegrensninger. På grunn av smittefaren får vi ikke besøke ham, og det er sårt. Han føler seg alene og overlatt til seg selv. Vi skulle gjerne vært der for pappa nå, holdt ham med selskap og vist hvor glade vi er i ham. De ansatte gjør så godt de kan, men de kan aldri erstatte omsorgen hans egen familie kan gi.


Jeg er rimelig sikker på at jeg ikke har koronaviruset, og skulle gjerne besøkt min far på sykehjemmet. Men nå er ikke tiden til å stå fast på at jeg vet best, at det ikke er så nøye med smittetiltakene, eller sette mine behov foran fellesskapet. Selv om besøksforbudet er en stor ekstrabelastning både for pappa og oss i familien, så er det et nødvendig tiltak. Beboerne på sykehjemmet er svært sårbare for koronaviruset. Hvis viruset skulle spre seg blant beboerne, vil det uten tvil føre til dødsfall. I en slik tid må våre følelser komme i andre rekke. Selv om det gjør vondt.


Spør om pasienter testes for koronavirus før de sendes til sykehjem i Melhus

For å øke beredskapen på St. Olavs hospital skal flere utskrivingsklare pasienter sendes til hjemkommuner, og varaordføreren etterlyser vurdering av smittefaren.