Biologisk mangfold, jordvern og bygdeborg til bry for Midtre Gauldal kommune

Det er forstemmende at kommunen vil ha boligbygging ved bygdeborgen. Dette vil føre til en kraftig forringelse av opplevelsene rundt borgen og de opptil 2000 år gamle kulturminnene.

Bygdeborgen ligger på en markant fjellkolle med bratte sider, og det er rester etter både indre og ytre murverk, ifølge Riksantikvare. Bildet er fra Riksantikvarens befaring på Støren.  Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren

Meninger

Skrevet av Eivind Nygaard