MelhusBanken skal hjelpe i en vanskelig tid

Bankene vil ha en særskilt rolle i å hjelpe næringslivet gjennom denne type tider.

Ragnar Torland, banksjef i MelhusBanken.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Ragnar Torland, banksjef i MelhusBanken

Hvordan påvirker korona-utbruddet økonomien?

Det korte svaret på spørsmålet innledningen er «svært negativt». Det er likevel verdt å se på hva som skjer og hvordan skal vi komme oss gjennom dette. Myndighetene har nå satt i gang veldig sterke tiltak for å håndtere Korona-viruset. Disse tiltakene er riktige og det er viktig at vi gjennomfører disse. Liv og helse er viktigere enn økonomi. Samtidig vil tiltakene i stor grad påvirke økonomien og vi må også ivareta lokalt næringslivet.

Først kom fallet på verdens børser. Store verdier har forsvunnet. De er likevel ikke borte for godt. Økonomien vil bedres igjen og som ved tidligere kriser så vil børsverdiene over tid ta seg opp. Det er kun den som må selge etter et børsfall som har tapt. For alle andre forventes det at verdiene stiger igjen. 

Neste effekt vil komme på de mange virksomhetene som over natta har mistet sine inntekter. Mest oppmerksomhet i media får flyselskaper og reiselivsnæringen. Dette gjelder imidlertid mange flere virksomheter. Omsetningen i mange type butikker vil reduseres, spisesteder vil miste inntekter, frisører får ikke ta imot kunder, kultur og idrett avlyser alle arrangement. Inntektsbortfallet vil være dramatisk for mange.

Etter hvert vil vi se virksomheter som ikke greier å opprettholde aktiviteten sin. Håndverkere som er satt i karantene, produksjonsbedrifter som ikke har nok personer i virksomheten til å holde hjulene i gang, arkitekter som sitter hjemme med 2 små unger på fanget og prøver å tegne hus samtidig, snekkeren som ikke kan begynne på prosjektet sitt fordi grunnarbeidet ikke er ferdig i tide, bedrifter som mangler råvarer til produksjonen sin. Listen kan gjøres lengre, men bilde er en rekke virksomheter som ikke greier å opprettholde nok inntektsskapende aktivitet.

Når bedriftene sliter vil det komme omfattende permitteringer. Husholdninger vil gå ned i inntekt og noen vil få lavere inntekt enn hva de trenger for å håndtere sine forpliktelser.

Dette er en omfattende elendighetsbeskrivelse, men dette er i ferd med å skje rundt oss. Lyspunktet er likevel at dette er forbigående. Vi har en kortsiktig utfordring her og nå. Tiden vil vise hvor lenge det varer, men etter hvert vil ting gå over. Da må vi sikre at vi ikke står igjen med et lokalt næringsliv i ruiner. Renten er satt ned fra Norges Bank og vi følger etter. Regjeringen har i dag kommet med en første tiltakspakke. Den vil helt sikkert oppleves å være for lite omfattende. Samtidig vil de komme med nye tiltakspakker etter hvert. Konsekvensene vil likevel være så store at ingen tiltakspakker alene bærer næringslivet gjennom dette.

En viktig aktør i dette bildet vil være bankene. Bankene vil ha en særskilt rolle i å hjelpe næringslivet gjennom denne type tider. Erfaringen fra tidligere kriser er at lokale og regionale sparebanker som f.eks. MelhusBanken, Soknedal Sparebank og Sparebank 1 har tatt slike roller. Vi har stått ved gode kunder og hjulpet dem gjennom vanskelig tider. Vi engasjerer oss for at lokalt næringsliv skal komme best mulig igjennom krisen. Den samme erfaringen har vi dessverre ikke hatt med banker eid fra utlandet, disse har hatt en tendens til å ikke vektlegge verdien av lokalt næringsliv. 

I MelhusBanken rigger vi oss nå for best mulig å kunne hjelpe våre kunder i en vanskelig tid. Vi utnytter at vi har flere kontorer og har tilpasset bemanningen til den nye situasjonen. Hvis det oppstår smitte eller karantene på et kontor vil de andre være operative. Vi begrenser også kundenes tilgang til våre lokaler til kun å være etter avtale. Kunder oppfordres til å bruke telefon og elektronisk kommunikasjon ved kontakt med banken der det er mulig. Kontanter finnes i våre automater. På den måten håper vi å ha våre ansatte mest mulig på jobb. Da kan vi sammen med våre kunder finne de gode løsningene som er med på å hjelpe kundene gjennom vanskelige tider.