Dagtilbud for demente må ligge utenfor institusjon

Gauldal Demensforening frykter at det blir et minimumstilbud i Melhus og Midtre Gauldal.

- Vi vet at gode dagtilbud koster, og det må kommunene ta inn over seg. Samtidig vet vi at kommunene sparer penger på utsatt innleggelse på sykehjem, skriver Eldbjørg Tangvik (til venstre) og Brit Bolland i innlegget fra Gauldal demensforening. Bildet er tatt under en innsamlingsaksjon.  Foto: John Lerli

Meninger

Innlegg fra Gauldal demensforening, ved Brit Bolland og Eldbjørg Tangvik