Eldreomsorgen i Melhus: Jeg trodde vi var kommet lenger i 2020

Pårørende opplever det som vanskelig både i 1980 og i 2020.

Jeg forstår at kommunen har budsjett(problemer) å forholde seg til, men kanskje er det noe med prioriteringen mellom og til,- friske folk og de som trenger hjelp? spør Ole Lande.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Ole Lande