Å holde liv i Melhus

Den nye eiendomsskatten er neppe egnet til å skremme folk bort.

Høvdingplassen i Melhus sentrum.  Foto: Liv Helen Vaagland

Meninger

KOMMENTAR: Mange er opptatt av at Melhus sentrum kan bli et stille og dødt sted på kveldstid. Fordi det ser ut til å bo så få barnefamilier der, mens det øyensynlig er en god del eldre som har flyttet inn leilighetsbyggene som er blitt bygd i løpet av de siste tiåra. Om dagen kan du i hvertfall se mange godt voksne som vandrer rundt i kommunesenteret, og det er jo en god ting at folk kommer seg ut. Men det kan bli litt for stille på kveldstid, mener mange og tror det er den høye gjennomsnittsalderen som er forklaringen.