Snuplassen på Brekkåsen

Å lage en snuplass for en buss skulle være en forholdsvis enkel operasjon. Men enkelt er det tydeligvis ikke.

Under befaringa i november 2019 forklarte varaordfører Stine Estenstad (t.v) og ordfører Jorid Jagtøyen (i midten) om planene for Brekkåsen som kan gi et nytt veisystem slik at det kan være aktuelt å flytte snuplassen. T.h fylkesrådmann Odd Inge Mjøen. Ingen av deltakerne i befaringa ankom pr. buss. 

Meninger

Skrevet  av "Undrende skattebetaler"