Hva med E6-utbyggingen fra Kvål og sørover, og med oss som blir berørt?

Hele traséen endres for hver gang den legges fram, og den får større og større konsekvenser for oss som bor i området.

Flatene på vestsida av Gaula blir sterkt berørt av ny E6. 

Meninger

Skrevet av Johan Hokseggen, ”kåsenbeboer”