Flere eldre – ingen katastrofe!

Vi lever lenger og holder oss friske lenger, kan det bli bedre?

Grunnen til at vi i dag opplever et sterkt økende antall eldre i Norge, ligger blant annet i høye fødselstall på 1930-, 40- og 50-tallet og at vi gjennom de siste 60 år har forbedret vårt helsevesen, våre velferdsordninger og den offentlige og personlige økonomi, skriver innleggsforfatterne. Her er seniorer i Melhus samlet dansekveld på Fremo. 

Stadig vekk blir vi eldre minnet om de problemer et sterkt økende antall eldre representerer for velferden i landet vårt.

Meninger

Skrevet av Hovind Pensjonistforening v/leder Kjell Gylland, Lundamo Pensjonistforening v/ leder Ludvik Rambraut, Hølonda Pensjonistforening v/leder Jorunn Oline Stokkaune, Melhus Pensjonistforening v/leder Ingrid Stallvik, Pensjonistforbundet