Etterlyser samordning av industriprosjekt

En innringer fra Midtre Gauldal undres på hvorfor bioenergifabrikken kommer et par kilometer unna det nye industriområdet på Støren.

Ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal kommune og daglig leder Aina Midthjell Reppe i Midtre Gauldal Utvikling gledet seg over byggestarten for Støren sør.  Foto: Simen Meisdal

Meninger

- Nå planlegges det et stort industriområde med stor vei på Støren. Så et par kilometer unna planlegges det en biogassfabrikk. Hvorfor er det ingen samordning? Her er det noe som skurrer, sier en mann fra Midtre Gauldal som har ringt Trønderbladet.