Trafikksikkerhet og gatebelysning i Melhus sentrum

Situasjonen er uholdbar, og det er fare for at ulykker kan skje igjen.

Gatebelysningen i miljøgata er ikke tilfredsstillende, og det er fare for nye ulykker, mener Marte Olden Jakobsen.  Foto: John Lerli

Meninger

Av Marte Olden Jakobsen, fast medlem av komite for teknikk og miljø og fast medlem av kommunestyret for Høyre