Brannsikkerhet ved Singsås bo- og dagsenter

Vi håper at Midtre Gauldal kommune er seg sitt ansvar bevisst og gjeninnfører nattevakten.

- Vi håper brannsikkerhet og forsvarlig omsorg for beboerne ikke blir snakket bort som en salderingspost i etableringen av den nye pleie- og omsorgsplanen, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Marthe Eid

Meninger

Skrevet av Kristin Stornes, Øystein Høen, Jan Asbjørn Sagen, medlemmer i pårørendegruppa ved Singsås bo- og dagsenter