Promillen ned i Melhus

Mens andre kommuner rundt om i Norges land krever inn stadig mer eiendomsskatt fra innbyggerne, ser Melhus ut til å bli et unntak.

I 2019 er eiendommene i Melhus blitt taksert på nytt, og dermed har mange boliger fått en mye høyere verdi. Her er boliger i Hesttrøa på Løvset. 

Meninger

KOMMENTAR: Senterpartiet, Høyre og Melhuslista som nå har overtatt styringa i kommunen, vil ikke øke eiendomsskatten. De avstår fra de økte inntektene, som nå ligger an til å komme seg nesten helt av seg selv, som en følge av at eiendommene i Melhus er blitt mer verdt.