Vi legger til rette for vekst og utvikling i hele kommunen

Vi ønsker at Melhus kommune skal være en levende og attraktiv kommune.

- Vi har en stor satsing på bredbåndsutbygging i kommende periode. Dette er viktig både for næringsaktører og innbyggere i kommunen, skriver kronikkforfatterne. Her er et dronebilde fra Hovin.   Foto: Kvass

Meninger

KRONIKK skrevet av ordfører Jorid Oliv Jagtøyen (Sp), varaordfører Stine Estenstad (H) og gruppeleder Merethe Moum (Melhuslista)