Når vil Rognes bru bli satt i bedre stand?

Er det noen planer om at Rognes brua blir utbedret i nær fremtid?

Innbyggerne mister store inntekter fordi Rognesbrua ikke er kjørbar for tunge kjøretøy, skriver Svein Otto Nilsen i sitt spørsmål til fylkestinget.  Foto: Fredrik Lien

Meninger

Spørsmål i Trøndelag fylkesting fra Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet