Fra natur til industri

Vindindustrien er blitt forsøkt framstilt som både bærekraftig, fornybar og miljøvennlig. Virkeligheten oppfattes ikke slik.

Frøya var en naturperle på trøndelagskysten. Her forandrer nå Trønderenergi og Stadtwerke München turopplevelsen totalt, for alltid.   Foto: Eskil Sandvik

Meninger

Skrevet av  Brage Sæther