Reelt tap må dekkes

Trøndelag KrF krever en ramme for kompensasjon som dekker de reelle tap for pelsdyroppdretterne.

Arkivfoto: John Lerli 

Meninger

Resolusjon vedtatt enstemmig av rådsmøte 02.11.2019, Trøndelag Kristelig Folkeparti