Fem ganger City Syd på Fremo?

Verdifullt areal på Fremo med bl.a. drikkevannsressurs og landbruk, er tenkt brukt til en gigantisk datalagrinssentral.

MEDMENNESKE: Vi ønsker å være medmennesker, sa Anna Lina Mørreaunet Holm (KrF).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Anna Lina M. Holm v/Melhus KrF