Gravminnesaken i Melhus

Hva er det som skjer med vår vakre kirkegård?

Åpent brev til kirkevergen i Melhus.

- Jeg følte stolthet over de høyst forskjellige gravminner som finnes på finnes på kirkegården, skriver Sigrun Qvenild i det åpne brevet. 

Meninger

Skrevet av Sigrun Qvenild