Vi må støtte foreldre, barn og ungdom

Senterpartiet vil sette fokus på god folkehelse. Vi ønsker størrebevisstgjøring omkring rusmidler. Vi vil ha mer kunnskap om mobbing. Vi vil være tydelige på at nettvett må gjelde 24 – 7.

Ane Aunøien Moen 

Meninger

Skrevet av Ane Aunøien Moen, listekandidat, Senterpartiet i Midtre Gauldal