Støren Sør = altfor mange ukjente faktorer

I de siste årene har det vært et stort politisk press for å få igjennom reguleringsplanen og begynne arbeidet med Støren Sør.

Bilde av det faktiske området som har fått navnet Støren Sør. Terreng med skog, myr og åser. Området heter i dag Småmyrene. 

Meninger

Skrevet av Jon Kristian Haukdal og Ann Karin Haugen, for styret i Midtre Gauldal Venstre