Landbruk og jordvern

Melhuslista vil være en garantist for at landbruket skal være likestilt med alt annet næringsliv i Melhus.
Meninger

Skrevet av Odd Jarle Brodal, listekandidat for Melhuslista