Har Senterpartiet glemt sitt slagord fra siste valg?

Hva mener Sp og H om å ta hele kommunen i bruk, spør innleggsforfatteren.

Olav Edvin Heggvold. 

Meninger

Skrevet av Olav Edvin Heggvold, listekandidat for Bygdelista i Midtre Gauldal kommune